Tietosuojaseloste Minvilla | Minvilla

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Minvilla
Osoite: Leskeläntie 122, 52730 KOIRAKIVI
Gsm: +358 50 440 9041
Y-tunnus: 2219408-8

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Johanna Konga, Leskeläntie 122, 52730 KOIRAKIVI

Rekisterin nimi
Minvilla verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Minvillan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.
Tietojen lähde
Tämän rekisterin tiedot saadaan asiakkaan tilatessa tuotteita Minvillan verkkokaupasta.

Rekisterin sisältö
– Etu- ja sukunimi
– Osoitetiedot
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Tilatut tuotteet

Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot tilattujen tuotteiden lähettämistä ja
laskutusta varten.

Tietojen luovutus
Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille, kolmansille osapuolille, muuten kuin tarvittaessa
viranomaisille.

Rekisterin suojaus
Minvillan asiakasrekisteriin on pääsy ainoastaan Minvillan rekisterin pitäjällä.
Asiakasrekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä. Rekisterinpitäjä poistaa, täydentää tai
korjaa tiedot tarvittaessa oma-aloitteisesti tai kyseessä olevan henkilön pyynnöstä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteeseen:
Minvilla
Leskeläntie 122
52730 Koirakivi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Tietojen oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä mainittuun
osoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten.

Selaa tuotemerkkejä