Rekisteriseloste | Minvilla

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Minvilla
Osoite: Leskeläntie 122, 52730 KOIRAKIVI
Gsm: +358 50 440 9041
Y-tunnus: 2219408-8

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Johanna Konga, Leskeläntie 122, 52730 KOIRAKIVI

Rekisterin nimi
Minvilla verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Minvillan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.

Tietojen lähde
Tämän rekisterin tiedot saadaan asiakkaan tilatessa tuotteita Minvillan verkkokaupasta.

Rekisterin sisältö
– Etu- ja sukunimi
– Osoitetiedot
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Tilatut tuotteet

Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot tilattujen tuotteiden lähettämistä ja laskutusta varten.

Tietojen luovutus
Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille, kolmansille osapuolille, muuten kuin tarvittaessa viranomaisille.

Rekisterin suojaus
Minvillan asiakasrekisteriin on pääsy ainoastaan Minvillan rekisterin pitäjällä. Asiakasrekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä. Rekisterinpitäjä poistaa, täydentää tai korjaa tiedot tarvittaessa oma-aloitteisesti tai kyseessä olevan henkilön pyynnöstä.

Selaa tuotemerkkejä